online surveys
START DE DEMO

De kracht van SirV

Flowchart

Surveys zijn voor de gebruiker ogenschijnlijk simpel, maar kunnen van opbouw complex zijn. Zo wilt u misschien een gebruiker jonger dan 18 aanspreken met "je", en een volwassene met "u". Ook wilt u vragen kunnen stellen op basis van eerder gegeven antwoorden, of wilt u een eerder gegeven antwoord gebruiken in een vraag, zoals bijvoorbeeld "Wanneer bent u van Marokko naar Nederland verhuisd". Het land Marokko is daarbij het antwoord op de eerder gestelde vraag "Waar bent u geboren?".

SirV ondersteunt alle mogelijke vormen van deze zogenaamde tailoring en routering. Via de beveiligde administratiepagina van uw survey wordt de flowchart automatisch inzichtelijk gemaakt (zie afbeelding rechts). Tijdens de looptijd van de vragenlijst heeft u helder zicht op het aantal respondenten en de antwoorden die zij gegeven hebben.

Er kan gewerkt worden met zelfaanmelding van respondenten via het internet, of de survey kan afgesloten zijn waardoor respondenten uitgenodigd moeten worden om deze in te vullen. Uitnodigingen kunnen per mail verstuurd worden.

Data oplevering en rapportage

Nadat uw survey door de respondenten is ingevuld, begint de klus van het interpreteren van de resultaten. Belangrijk hierbij is het zoeken naar - al dan niet causale - verbanden en het presenteren op een manier die uw organisatie of doelgroep gemakkelijk kan begrijpen. SirV ondersteunt dit proces optimaal. Het databestand kan op ieder moment in Excel formaat gedownload worden.

Ook kunnen wij het rapport volledig voor u verzorgen. U ontvangt het uitgewerkte rapport in uw eigen huisstijl. Dit rapport bevat alle relevante getallen, waarna wij in overleg met u het inhoudelijk aanvullen met uw eigen teksten en conclusies.

Realtime statistieken

Tijdens het onderzoek heeft u op ieder moment inzicht in de tot dan toe verzamelde gegevens. Online kunt u trends waarnemen met behulp van interactieve grafieken. Hieronder de realtime statistieken van de demo.

Geavanceerde statistische analyse

Al gedurende de dataverzameling heeft u inzicht in de antwoorden die respondenten tot dan toe gegeven hebben. Er kunnen kruistabellen gemaakt worden om verbanden tussen variabelen te vinden.

Enkele mogelijkheden die SirV biedt:
  • Kruistabellen
  • Cramérs V berekening
  • Chi-square test
  • Data oplevering in SPSS formaat

Voor geavanceerde statistische analyses zoals regressie of structural equation modelling kunt u gebruik maken van software zoals SPSS, Stata, Amos, Lisrel of Mplus.